Verbod op Paarden in Stallen in Nederland

In het besluit van 5 juni 2014, gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 210, jaargang 2014, staat een duidelijk verbod op het houden van paarden in stallen of boxen.

Te weten:

 

Artikel 1.6 Houden van dieren 

1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.

2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.

 

Artikel 1.8 Behuizing 

1. Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om aan de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen.

 

Om te voldoen aan de ethologische en de fysiologische behoeften van een paard, zal het dier nimmer in een box of stal gehouden mogen worden. Verlichting en verduistering van stallen en de ruimte die ze bieden is nooit toereikend aan de behoeften van het paard.

 

Maar helaas is de wet en de interpretatie ervan, niet altijd een en hetzelfde en de dierenpolitie zal waarschijnlijk zelden optreden waar paarden gestald staan, zelfs waar de stallen te klein zijn.