Geef mij een reden om te beslaan…

soring
Hier zijn houten blokken en spijkers onder de hoef geplaatst om ervoor te zorgen dat het paard zijn voeten heel hoog optilt – de zogeheten “Big Lick” zo gelieft door de Tennessee Walking Horse kenners

…geef ik je twee om het niet te doen.
Er zijn veel argumenten waarom een paard beslagen moet worden – maar ze zijn feitelijk alleen maar excuses. En er is geen excuus voor het voortzetten van deze middleeeuwse praktijk.
In vrijwel alle westerse landen zijn er wetten die dieren beschermen tegen wreedheid, onnatuurlijke en onnodige praktijken – maar weinig landen willen deze wetten effectief toepassen als het om het welzijn van paarden en pony’s gaat.

In Frankrijk, Artikel L214-1 van de Code Rural eist dat:
“Alle bewuste dieren worden geacht door hun houders in een staat en omgeving gehouden te worden, passend bij hun soort”

In Groot Britannië, in Sectie 9, Subsectie 2 van de Animal Welfare Act (2006) staat:
Voor de van deze Wet, de noden van een dier zal men achten ook de volgende de bevatten—
(a) zijn nood om een passende omgeving,
(b) zijn nood om een geschikt diëet,
(c) zijn nood om de mogelijkheid normale gedragspatronen te vertonen,
(d) zijn nood om met, of apart van, andere dieren gehuisvest te zijn, en
(e) zijn nood om van pijn, leed, letsel en ziekte beschermd te zijn.

en toch, in al deze landen, paarden en pony’s worden beslagen en in boxen gehouden.

Nog erger is de situatie in Nederland waar er nog altijd geen eenduidig Dierenwelzijnswet of vergelijkbaar is. Ook de Sectorraad Paarden zelf is verzocht de regels op te stellen met betrekking to paardenwelzijn.

Er zijn indicaties dat en Europese dierenwelzijnswet zal komen maar zoals zoveel in Europa, het zal heel verzwakt staan of, nog erger, in sommige landen zal ongepast zijn omdat in die landen vinden ze zoiets “niet van toepassing”, “onuitvoerbaar” of “gaat tegen onze culturele geschiedenis in”.