[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

De wereld van de paardenhoef is zeer ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan de hoef zelf. Eeuwenlang, was het de hoefsmid die de paardenhoeven verzorgden – een naam die synoniem is met beslaan waar, feitelijk, was het simpelweg ‘de smid’, de man die alle ijzerwerk in het dorp verzorgde. Het voornamelijke militaire verband met het paard heeft de hoefsmid een regerende positie gegeven en wordt gebruikt om de claim van ‘eeuwen kennis’ te rechtvardigen. Ondanks deze verzamelde kennis, de kunst van de smid is door de eeuwen weinig veranderd buiten het gebruik van nieuwe materialen –lichtgewicht lageringen, kunststoffen enz.– en de smid voert nog altijd een activiteit uit die in de Middeleeuwen geworteld ligt.

Recentelijk is er een verhoogde belangstelling voor ‘natuurlijke hoefverzorging’ – een ietwat ambigu uitdrukking die veel kritiek oplevert, hetzij door een misverstand over het woord natuurlijk. Zeker een lovenswaardige ontwikkeling maar eentje die ook zijn wortels in de wereld van de smid heeft (de meerderheid van de eerste voorstanders, en dus ook de grondleggers van veel natuurlijke hoefverzorgingsinstellingen, werden als hoefsmeden opgeleid).

Zowel de smeden als hun moderne ‘natuurlijke hoefverzorging’ tegenhangers maken grote beweringen betreft de ingewikkeldheid van de paardenvoet en de zorg er van. Veel traditionele eigenaren zullen het feit dat de smidopleiding drie jaar duurt, citeren, alhoewel dit behoorlijk onjuist is. Het voordeel dat door de smeden genoten wordt, is hun gezamenlijke benadering van het vak. Natuurlijke hoefverzorging heeft wel een niche in de markt gevonden en opleidingen ontwikkeld, geheel natuurlijk, in de trant van de opleiding voor de hoefsmid. Maar hier ligt wel een probleem; de benadering van de natuurlijke verzorgers is niet eenduidig. Het enige wat in het algemeen geldt, is dat de theoriën nog altijd op de kijk van de smid gebaseerd zijn.

Wat ook heel universeel is, tussen de smeden en de natuurlijke verzorgers gelijk, is de mystificatie van het vak. Onduidleijkheid betekent dat de meeste mensen hoefverzorging te ingewikkeld zullen vinden om het zelf te doen; het betekent ook dat voor de cursussen, die heel twijfelachtige wetenschap verkopen en in het geval van natuurlijke hoefverzorging, geen erkend diploma levert, hoge prijzen kunnen gevraagd worden.

Het concept van Natuurbewuste Hoefverzorging is nog altijd vreemd voor een groot deel van de paardeneigenaren en ruiters. Het staat vaak het tegenovergesteld van de edicten die al meer dan een eeuw de steunpilaar van paardenactiviteiten zijn geweest – dus geen wonder dat voor velen het een moeilijk te accepteren concept is.

Door de International Academy of Horse and Hoof, biedt Sabots Libres verschillende lezingen, workshops, clinics and demonstraties aan die gegrond zijn in aantoonbaar wetenschappelijk bewijs en niet in percepties –en misvattingen– geleid uit de praktijken van de smid. We maken geen raadel van de wetenschap en geen geheim van de kunst. Vrijwel iedereen kan het studeren en uitoefenen. Het enige wat nodig is, is een open geest, gezond verstand en, voor de praktijk, enkele spieren! Onze verzamelde kennis spant meer dan zestig jaar – meer dan zestig jaar onzijdig wetenschappelijke ondezoek en ervaring, zonder de vooroordelen de uit de achtergrond van een smid komen noch van de traditionele dierengeneeskundige benadering die vrijwel altijd op de beslagen paard gebaseerd wordt.

De materiaal besproken betreft ook dat ontwikkeld samen met Pierre Enoff van EQUILibre® en de Institut du Sabot te Porta, Frankrijk waar de IAHH, in samenwerking met Enoff, cursussen in het Nederlands en het Engels verzorgt

Cursussen kunnen aan het publiek, van jonge ruiters en amazones tot manegehouders, fokkers en dierenartsen, gepast worden; deze kunnen kort en eenvoudig tot lang en gedetailleerd zijn. Indien u interesse hebt of nader inlichting wenst te ontvangen, stuur een email naar info@sabotslibres.eu

Er zijn twee geformateerde cursussen in de aanbod. Zij verschillen voornamelijk op ingangsniveau met de Niveau 1 cursus gericht naar zowel privé eigenaar als professioneel (ruiter, trainer, fokker, dierengeneeskundige) met de basiskennis van de dagelijkse behoeften van het paar en de rol speelt door ijzervrij zijn.
Niveau 2 is gericht naar eigenaar en professioneel met de kennis door de Niveau 1 cursus aangereikt, die een duidelijk begrip hebben van de dagelijkse behoeften van het paard en zijn redelijk vaardig –of tenminste geoefend– in het bekappen van levende hoeven.
Een afgeronde Niveau 1 cursus word vereist voor deelnemen aan Niveau 2.

Cursus Niveau 1:

Dag 1 – Theorie
Het dagelijkse leven van het paard
Basis bewegingsleer
De rol van de hoef
Hoefhygiëne en onderhoud
Legale status

Dag 2 – Theorie/Praktijk
Bespreking van gereedschap nodig voor effectief bekappen (theorie) en evaluatie van het gereedschap in gebruik door de cursisten
Bekappen – we maken uitsluitend gebruik van levend paard gezien dit de enige manier is om te beseffen en leren over de dynamiek van de hoef en hoe, tijdens het bekappen, het paard zich gedraagt!

Cursus Niveau 2:

Dag 1 – Theorie
De dagelijkse leven van het paard nog uitvergroot
Bewegingsleer nader uitgelegd
Gedetailleerde mechaniek van de hoef
Nakijken van hoefhygiêne en onderhoud
Bespreking van individuele casussen voorgedragen door cursisten

Dag 2 – Praktijk
Bekappeb – evaluatie van de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten

De volgende cursus heeft plaats op 1 & 2 juni 2019 te Porta, Pyrénées Orientales, France in samenwerking met Pierre Enoff

LET WEL: dit betreft een Engelstalige cursus.