Hoefkatrolontsteking – de ongeneeslijk genezen…

Over dit artikel. Hoefkatrolontsteking ofwel navicular syndrome, is een aandoening die door de jaren heen veel paarden aangetast heeft. Alleen al om deze reden zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd en het lijkt dat de conclusies allemaal kant en klaar liggen; de experts zijn vrijwel unaniem in hun mening met betrekking tot de behandeling en de […]