Rhino: geen probleem meer

De K.N.H.S. heeft alle negatieve reis- en evenementenadvies ingetrokken rondom de recente rhinopneumonie uitbraak. In de afgelopen dagen zijn er geen verdere meldingen gedaan van nieuwe gevallen. Natuurlijk gaan nu de stemmen op die de K.N.H.S. beticht van overijverig berichtgeving en advisering. Dat het allemaal onzin was, dat de evenementen die gewoon door waren gegaan […]

Rhino update

In de afgelopen anderhalve week is er veel ophef geweest over rhinopneumonie, anders bekend als het rhinovirus. Menige managehouder heeft slapeloze nachten gehad; dierenartsen zijn platgebeld en zelfs hoefsmeden zijn van terreinen, erven en maneges weggestuurd – zelfs in het midden van hun werk – omdat de eigenaar zich ineens bedenkt over het toelaten van […]