Verbod op Paarden in Stallen in Nederland

In het besluit van 5 juni 2014, gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 210, jaargang 2014, staat een duidelijk verbod op het houden van paarden in stallen of boxen. Te weten:   Artikel 1.6 Houden van dieren  1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel […]