Natuurlijk is niet natuurlijk…

Om de zoveel tijd – eigenlijk vrij regelmatig – vindt men een artikel in een tijdschrift, krant of op een website dat van de gehele beweging rondom natuurlijke verzorging onzin probeert te maken. Vaker zijn het de mensen van de traditionele “ambachten” die bang zijn dat hun veilige inkomstenbronnen in gevaar komen. Dit is natuurlijk onzin – een beetje vakman leert ook de nieuwe kneepjes; er zijn heel weinig ICT-mensen die nog met DOS werken (als ze überhaupt weten wat het is!)

De argumenten die er in deze artikelen gevoerd worden zijn uiteenlopend maar draaien vaker op een basis gegeven – dat we onze paarden niet “natuurlijk” houden. Of het nu om stallen en weidegang gaat, of om voer, of hoefverzorging; de argumenten gaan om het niet natuurlijk houden van onze paarden. Maar vaker gaat het ook nog verder – dat ondanks het bewijs geleverd door een steeds groeiend aantal paardenliefhebbers, wordt grondig en heel fel duidelijk gemaakt dat paarden niet kunnen functioneren als je ze “natuurlijk” zou behandelen. Zelfs de dierenartsen – getuige de film van Pierre Enoff elders op deze site te vinden.

Een van de stellige argumenten is dat “natuurlijk bekappen” eigenlijk een tegenstelling is – je kunt niet “natuurlijk” bekappen omdat in de natuur niet bekapt wordt. Feitelijk komt deze term vanuit het Engels en dan in een andere context. We hebben het niet over bekappen op een natuurlijke wijze maar juist over een “natural trim”. Dat wil zeggen dat het eindresultaat zoveel mogelijk de natuur nabootst.

Dezelfde argumenten gelden voor natural boarding: nee, natuurlijk kunnen we onze paarden geen 2000 ha. geven om volledig wild te leven – dat zou wel mooi zijn maar ik ken alleen maar één persoon die dat benadert. Maar wat we wel kunnen doen is voor zover mogelijk op ons klein kluitje een stukje van dat wild leven kunnen nabootsen – bijvoorbeeld door een Paddock Paradise™ aan te leggen. Zelfs de paarden niet met de menselijke routine ‘s nachts op stal zetten en twee of drie keer per dag voeren is een begin. Hoe gedomesticeerd het paard mag zijn, blijven deze routines onnatuurlijk voor elk paard.