Verbod op Paarden in Stallen in Nederland

In het besluit van 5 juni 2014, gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 210, jaargang 2014, staat een duidelijk verbod op het houden van paarden in stallen of boxen. Te weten:   Artikel 1.6 Houden van dieren  1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel […]

Geef mij een reden om te beslaan…

…geef ik je twee om het niet te doen. Er zijn veel argumenten waarom een paard beslagen moet worden – maar ze zijn feitelijk alleen maar excuses. En er is geen excuus voor het voortzetten van deze middleeeuwse praktijk. In vrijwel alle westerse landen zijn er wetten die dieren beschermen tegen wreedheid, onnatuurlijke en onnodige […]